تعمیر و گارانتی مجدد

Home-1-Original-Ideas-Icon

تعمیر

در صورت نیاز به تعمیرات محصولات می توانید با کارشناسان پگاهان سپهر ایرانیان تماس حاصل نمایید و مشاوره بگیرید

Home-1-Adaptive-Images-Icon

پشتیبانی

کلیه کارشناسان ما به صورت همیشگی در خدمت مشتریان گران قدر درخصوص پاسخ دهی به نیاز شما عزیزان می باشند

Home-1-Timely-Deliverables-Icon

گارانتی مجدد

در صورت نیاز به گارانتی مجدد محصولات پگاهان سپهر ایرانیان توسط خود شرکت این خدمت صورت میگیرد