ارائه خلاقانه

از طرف دیگر ، ما با عصبانیت صالحانه و بیزاری مردانی را که در اثر جذابیت لحظه ای آنقدر گول زده و تحقیر شده اند ، محکوم می کنیم و چنان کور می کنیم که نمی توانند درد و درد و رنجی را که پیش بینی می شود ، پیش بینی کنند.

مشتری:

چاد وایلرموت

دسته بندی:

نمونه کار

تاریخ:

25/خرداد/1398

اشتراک گذاری: